Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923 m. vasara], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Urbšeli, gavau — labai ačiū! Gaila,

Urbšeli1Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne., gavau — labai ačiū! Gaila, kad nepasilikai savo dalies — dabar vėl nežinau, kaip parsiųsiu.

Kodel Kirša2Faustas Kirša (1891–1964), poetas, publicistas; tuo metu Berlyne studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką ir architektūrą. taip sumandrėjo, kad nenori man nė žodelio parašyti?

Kaip patinka pora, kur kitoj pusėj pamaliavota, — man rodos, nieko sau?!3BS ir Jadvygos Čarneckaitės fotografija, be paaiškinimų.
Jadvyga Čarneckaitė-Grigienė – gydytojos Aldonos Čarneckaitės-Birutienės ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos finansų ministro Voldemaro Vytauto Čarneckio sesuo.

Kloniojuos Tau ir Kiršai —
Balys.


KOMENTARAI

1 Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
2 Faustas Kirša (1891–1964), poetas, publicistas; tuo metu Berlyne studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką ir architektūrą.
3 BS ir Jadvygos Čarneckaitės fotografija, be paaiškinimų.
Jadvyga Čarneckaitė-Grigienė – gydytojos Aldonos Čarneckaitės-Birutienės ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos finansų ministro Voldemaro Vytauto Čarneckio sesuo.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.