Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923-08-06], [iš Bavarijos – į Berlyną].

Iš Cūgšpšco

Iš Cūgšpšco1 Cūgšpicė (vok. Zugspitze) – aukščiausias Vokietijos kalnas Alpėse (jo aukštis – 2 962 metrų). Cūgšpicė stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto. Viršūnės labai žemai kloniojuos.

Baly[s] Sr[uoga]


KOMENTARAI

1 Cūgšpicė (vok. Zugspitze) – aukščiausias Vokietijos kalnas Alpėse (jo aukštis – 2 962 metrų). Cūgšpicė stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.