Laiškas Juozui Urbšiui, [iki 1924-01-13], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Urbšeli, / Būk toks lockavas, pasiųsk mano čekį su laišku

Urbšeli,

Būk toks lockavas, pasiųsk mano čekį su laišku Šodei1Jonas Šodė (1890–?), nuo 1922 m. Lietuvos banko direktorius. į Kauną. Man su pinigais visai kaput, o vokiečiai daro kiaulystes, neišleisdami čekio.

Būtų labai gera, kad čekis greičiau galėtų pasiekti Kauną.

Pas mane dienos labai markatnios. Pinigų neturiu, tad ir per šventes namie pratupėjau, ir į kalnus — nei nekrustelėjau. Kiti išvažiavo į Ski2Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje. — kursu, o man širdis — kop‑kop‑kop.

Užtat kalu iki sudurnėjimui. Nors kartą tą kvailą procedūrą baigti!3Išlaikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, kur studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d.

Bučiu[o]ju. Ta[vo] Balys

˹Būt gerai, kad apie šio laiško gavimą praneštum.˺KOMENTARAI

1 Jonas Šodė (1890–?), nuo 1922 m. Lietuvos banko direktorius.
2 Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
3 Išlaikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, kur studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.