Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-02-18], [iš Bavarijos – į Berlyną].

Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė,

Kalnai, Ski1Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje., Sniegas, Saulė, vėjas, senas vynas, jaunos mergaitės, už kurias aš ir mano sušalusius plaučius atiduotau, — visa, ko širdis trokšta!

Tegu bus pagarbinta kalnų žiema, Tirolio vynas ir grakščios mergaitės! Balys

˹Bučiuok Kiršą2Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys pridėtas viršuje, užrašant jį priešinga kryptimi nei tekstas.
.˺

{Einen herzlichen Gruß aus dem Ammergau, wo Balys und ich ein Passionsschauspiel auf Skiern Regiere.

Ihr[e] Erich Müller3Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras BS draugas Vokietijoje..} 4Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“ Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.KOMENTARAI

1 Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
2 Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys pridėtas viršuje, užrašant jį priešinga kryptimi nei tekstas.
3 Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras BS draugas Vokietijoje.
4 Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“ Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.