Laiškas Vytautui Steponaičiui, [po 1922-10-01], [iš Miuncheno – į Kauną].

Pons, / 1) Kad Tau liūdna nebūtų ir persi[skiriant]

Pons,

1) Kad Tau liūdna nebūtų ir persiskiriant su naujomis litų bumaškomis1Kalbama apie valiutą, pradėtą naudoti po pinigų reformos, įvykdytos tarpukario Lietuvoje. Litas 1922 m. spalio 1 d. pakeitė nuo 1919 m. naudotas ostmarkes, kurias lietuviai vadino auksinais. širdis nesopėtų,

2) Kadangi šitokio turinio laiškas turėtų būti adresuojamas ne man, o Tau, — siunčiu tau jį2Prie šio Balio Sruogos laiško, adresuoto Vytautui Steponaičiui, pridėto Juozapo Albino Herbačiausko laiško, siųsto Baliui Sruogai, nėra.
Išliko trys iki 1924 m. JAH laiškai (be datų), adresuoti BS. Laiškuose JAH prašo lietuvių inteligentų materialinės pagalbos dėl galimybės išvažiuoti iš Lenkijos į Lietuvą. Laiškuose atsiskleidžia JAH asmenybė, kultūrinių rūpesčių laukas, politinės problemos.
pasiskaityti.

Pasirodo — Herbačiauskas3Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. dėstė lietuvių kalbą Jogailos universitete Lenkijoje. 1924–1933 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė lenkų kalbą ir literatūrą. dar ne visai padūkęs. Jis man tai[p] atsako į laišką, kuriame aš rašiau, kad jis negali būti docentas, o tiktai lektoris, ir kuriame jį labai koliojau delei atsakymo į Tavo pasiūlymą.

Drūts.

Baly[s] S[ruoga]


KOMENTARAI

1 Kalbama apie valiutą, pradėtą naudoti po pinigų reformos, įvykdytos tarpukario Lietuvoje. Litas 1922 m. spalio 1 d. pakeitė nuo 1919 m. naudotas ostmarkes, kurias lietuviai vadino auksinais.
2 Prie šio Balio Sruogos laiško, adresuoto Vytautui Steponaičiui, pridėto Juozapo Albino Herbačiausko laiško, siųsto Baliui Sruogai, nėra.
Išliko trys iki 1924 m. JAH laiškai (be datų), adresuoti BS. Laiškuose JAH prašo lietuvių inteligentų materialinės pagalbos dėl galimybės išvažiuoti iš Lenkijos į Lietuvą. Laiškuose atsiskleidžia JAH asmenybė, kultūrinių rūpesčių laukas, politinės problemos.
3 Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. dėstė lietuvių kalbą Jogailos universitete Lenkijoje. 1924–1933 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.