Atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, [1923-05-08], [iš Miuncheno – į Kauną].

Drūts, Urbšys pinigų man

Drūts, Urbšys1Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne. pinigų man nesiunčia, nes jis pasižadėjo juos stačiai Herbačevskiui2Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą. atprovyti. Jis man jau rašė.

Delei kito reikalo — dalykas toks. Mano pavardę nešiojanti žmogysta Kaune — inžinierius3Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, inžinierius, paštininkas., o tai jau daug pasako apie natūrą. Panašių „protekcijų“ aš jau esu bandęs keletą kartų geriems žmonėms daryti. Į mano laiškus atsakyta nebuvo nieko, o tiems žmonėms pasakyta, ka[d] „nėra“. Jeigu aš ir dabar parašyčiau — jokios vilties laimėti nėra. Santykių karakterizavimui galiu pasakyti, kad man išvažiavus į Vokietiją nei jis man, nei aš jam nėsame nei vieno laiško parašę, o su jo žmona4Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi BS dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde. aš baisiausiai susipykęs. Vienintėlė viltis gauti būtų — kai aš atvažiuosiu Kaunan, tai gal mano paties reikalams pavyktų išprašyti vieną komplektą. Kad jų yra — aš esu tikras, bet žinok ir mūsų santykius.

Aš pats neturiu, nes tuo dalyku nesiinteresuoju ir nerenku. Neimk už bloga tai, bet prie mūsų santykių kito kelio aš nenumatau. Palauk, kol grįšiu Kaunan — jei ką gausiu — tai tik tuomet.

Tav[o] Balys


KOMENTARAI

1 Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
2 Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
3 Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, inžinierius, paštininkas.
4 Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi BS dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.