Laiškas Vytautui Steponaičiui, [iki 1924], [iš Miuncheno – į Kauną].

Siunčiu Gerbačausko

Siunčiu Gerbačausko1Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą. 1924–1933 m. VDU (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) dėstė lenkų kalbą ir literatūrą. laišką — pasiskaityk, pasitiešyk: tai atsakymas į mano laišką, kur aš rašiau, kad jau pinigai Berlyne. Kaip matai, jis mano, kad Tu jį savo pinigais į Lietuvą gabeni. Tik laišką paskaitęs, sunaikink ir daryk fizionomiją, lyg aš nebūtau tau jo siuntęs.

Kas liečia straipsnį, tai interesas toks: užusakiau vienam šėtonui, tas vilko, vilko ir atsisakė. Tuomet užusakiau kitam, tas, biesas žino, kur dingo su visu straipsniu — nebesuvaikau. Tai dabar užusakiau trečiam — dr. Adleriui iš Würzburgo. Jis pasižadėjo greit padaryti.

O Gerbačauską renkitės kaip nors priglausti Kaune ir sudaryt sąlygų, kur jis galėtų skandalyti.

Tav[o] Baly[s] Sruog[a]


KOMENTARAI

1 Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą. 1924–1933 m. VDU (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.