Laiškas Liudui Girai, [po 1923-04-04], [iš Miuncheno – į Kauną].

Didelis Pons, „Skaitymų“ Redaktorius, / Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai

Didelis Pons, „Skaitymų“1„Skaitymai“ – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo BS. Redaktorius,

Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai daugiau atsakinėti ir neprašau.

Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą2Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: „Skaitymai“, kn. 23, 1923, p. 150–174.
. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia — perdėm jau įgriso scholastikų di[l]etantiškumas.

Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau — nepadaryti taip, kaip Krėvė3Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo „Skaitymai“ redaktorius. padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“4Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: „Skaitymai“, 1923, kn. 22, p. 79–105. — kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame, ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė, pažadėjęs spausdinti — nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas, — ir antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K[aziui] Puidai — „Gairėms“5„Gairės“ – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).. Jeigu kartais, einant L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos6Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925). nutarimu, su juo ryši[ai] nepalaikomi, prašau pasiųst jam paštu — kaip nors išlaidas atlyginsiu. Be to, aš negaliu atsistebėti L[ietuvių] m[eno] k[ūrėjų] draugijos „boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis priemonėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais reiškiniais, draugijai garbės nedaro! Beje, greit persikelia į Kauną Juozas Herbačauskas7Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas., tai turėsite klapato ir be rezoliucijų! Prašau nemanyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su Bičiūnu8Vytautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. BS nevertino Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi. senai rankos kits kitam neduodam, ant Puidos apsibrozijau, o su Sutku9Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur BS skaitė teatro istoriją. Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla BS nusivylė. ir susirašinėjęs niekuomet nėsu. Tik mane erzina žmonių susmulkėjimas.

Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė — tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms“.

O šiaip — kloniojuos.

Baly[s] Sruog[a]


KOMENTARAI

1 „Skaitymai“ – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo BS.
2 Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: „Skaitymai“, kn. 23, 1923, p. 150–174.
3 Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo „Skaitymai“ redaktorius.
4 Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: „Skaitymai“, 1923, kn. 22, p. 79–105.
5 „Gairės“ – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
6 Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
7 Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.
8 Vytautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. BS nevertino Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
9 Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur BS skaitė teatro istoriją. Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla BS nusivylė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.