Laiškas Liudui Girai, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Sveikas, / Dalykas yra toks.

Sveikas,

Dalykas yra toks.

Nuo bal[andžio] 1 d[ienos] įvedam naują skyrių — „Dienos darbai“.

Berods, Tu rašinėji į Kauno laikraščius apie Teatrą1Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.. Būtų gera, kad ir mums parašytum. Mat pas mus apie jūsų Teatrą rašo kiti, kurie ne taip jį mėgsta. Jei patsai irgi parašytum, būtų šiokia tokia lygsvara.

Tiktai mums rašyk ne tokiu reklaminiu tonu, kaip kauniškiams.

Konstatuoti faktus ir jų ryškiausias savybes pabrėžti.

Gerai?

Baly[s] Sruo[ga]


KOMENTARAI

1 Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.