Laiškas Liudui Girai, 1924-04-22, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Ar neparašytum ką „Kl[aipėdos] žin[ioms]“

[Klaipėda,] bal[andžio] 22 d[iena] [19]24 [m.]

Liudui Girai Kaune


Ar neparašytum ką „Kl[aipėdos] žin[ioms]1Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Tuo metu BS dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. Spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti?


Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Tuo metu BS dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.