Laiškas Liudui Girai, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Gira, / Po velnių, jei siunčiate „Kl. žinioms“ darbų

[Klaipėda,] bal[andžio] 30 d[iena] [19]24 [m.]


Gira,


Po velnių, jei siunčiate „Kl[aipėdos] žinioms“ darbų programą, kurie įvyks bal[andžio] 30 d[ieną], negalime gi taip siųsti, kad mes jį gautumėm tos dienos vakarą. Tai ne spaudos informavimas, o biesas žino kas.

Tikiuos, kad ateity tai bus sutvarkyta.


Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.