Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].

Pirma valanda nakties. Jau visa

Pirma valanda nakties. Jau visa valanda stovime kokiame tai „klyne“. Kokia tai gelžkelio katastrofa. Valandą koridoriuj pastovėjęs gavau atsisėsti ant savo pintinės. Pavargęs esu вдребезги1~ rus =visiškai.. Galva skauda. Miegas marina. Vargiai matau raides. Nieko negalvoju. Nieko, be nuovargio, ir nejaučiu. Kada kelio galas — jei taip važiuosim?

O tu ką dar[ai], sesut, šią valandą? Ar miegi, ar sapnuoji? Ar gerai tau?

Bol[y]t[is]


KOMENTARAI

1 ~ rus =visiškai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.