Laiškas Matui Grigoniui, [1927], [iš Kauno – į Rozalimą].

Gerbiamasai, / Virtus „Lietuviui“ dienraščiu, man tenka

Ponui M. Grigoniui Rozalime

Gerbiamasai,

Virtus „Lietuviui“ dienraščiu1Lietuvis – Lietuvos tautininkų sąjungos laikraštis, ėjęs 1924–1928 m. Kaune. 1924–1926 m. savaitraštis, nuo 1927 m. pradžios dienraštis., man tenka jame organizuoti atkarpos ir literatūros skyrių.

Atsimindamas senus gerus laikus ir Tamistos palankumą, nuoširdžiai kviečiu Tamistą prisidėti savo raštais. Šioks toks honoraras bus mokamas.

Viso.

Balys Sruoga

Laukiu ne tik sutikimo bendradarbiauti, bet ir raštų.

BS.


KOMENTARAI

1 Lietuvis – Lietuvos tautininkų sąjungos laikraštis, ėjęs 1924–1928 m. Kaune. 1924–1926 m. savaitraštis, nuo 1927 m. pradžios dienraštis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.