Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-11-11, [Kaunas].

Ilgiausių metų!

Ilgiausių metų!

Ir visų lockų nuo pono Dievo, ir pilvui sveikatos kloniojuos!

Nepyk, kad negaliu asmeniškai ateiti ir pasiklonioti: 1) staiga sugriuvo ant mano galvos korektūros — gyva pekla; 2) žmogus esu griešnas: ateisiu, šnapso laktelsiu — neiškęsiu, o tai reiškia — rytoj visą dieną negalėti darbo dirbti: toks mano durnas notūras pasidarė.

O rytoj negalėti dirbti — man triskart liūdna būtų.

Manau, kad atsižvelgdamas į mano notūro griešnumą nepyksi, kad aš šiandie kiek bijau ateiti.

Bet dūšioj — ilgiausių metų!

Tav[o] Balys
XI/11 24


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.