Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].

M. T. / Delei raštų norėčiau pora pastabų padaryti.

P. Bičiūnui1Vyrautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), dailininkas, teatralas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas. 1920–1923 m. „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje.

M. T.2~ santr =Malonus Tamsta.

Delei raštų norėčiau pora pastabų padaryti.

Man asmenin[i]ai nelabai tetinka, kai pats apie savo paskaitas rašai: „ pasakiau, padariau“.

Man tai neatrodo geru laikraštiniu tonu.

Būtu gera, kad ateity būtų to galima išvengti.

Antra, vėl mes turime skaitytis su savo skaitytojų kontingentu ir atsižvelgti į tai, iš ko mes duoną valgom. Todel už per smarkų „valstybinių“ įstaigų ar „vyrų“ barimą mes patys gausim gerokai barti. Galima visa pasakyti, tiktai tektų paieškoti atitinkamo tono. Ir rašyti tektų daug trumpiau, ypač kas liečia teoretinius daiktus. Teoretiniai samprotavimai delei minėtų sąlygų neturėtų pas mus daug vietos užimti.

Nuo balandžio 1 d. pradedam naują skyrių „Dienos darbai“. Ten mums labai reikalingi trumpi, gyvi dienos reikalais straipsneliukai.

Tikiuos, kad mūs neužmirši.

Sp.3~ santr =Spaudžiu. — Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 Vyrautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), dailininkas, teatralas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas. 1920–1923 m. „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje.
2 ~ santr =Malonus Tamsta.
3 ~ santr =Spaudžiu.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.