Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-05, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Mielas Vytautai, / Mane išolbijai dar vakar, bet šiandie

Mielas Vytautai,

Mane išolbijai dar vakar, bet šiandie leisk man savo rėžtu pasikeikti. Vakar statei griežtą sąlygą — recenzija 100 eilučių, o šiandie atsiuntei recenziją, kuri toli gražu ultimatumo sąlygų nesilaiko — bus maksimum 50—60 eilučių. Man ši recenzija priimtina. Antra, reikalavai rankraštį grąžinti, o šiandie atsiuntei dar naują dalį, ir kada dar bus galas — nežinia. Pats buvai dienraščio redaktorius11917 m. Petrograde Vytautas Bičiūnas kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu redagavo laikraštį Lietuvių balsas. — ir pats žinai, kaip nepatogu, kai nėra straipsnio pabaigos ir kai nežinia, kada ji bus. Pagaliau ir pats darai kompromisą, kurį aš siūliau. Sakai, kiekvieną dalį dėti atskiru pavadinimu. Tų dalių, kur grąžinau, deja, jau negaliu sunaudoti, o šią dalį, jei sutiktum, mielai sunaudočiau. Tik vienas dalykas, kadangi toji paskaita buvo jau labai senai, o seni daiktai dienraščiui abelnai netinka, tai būtų geriau, kad ryšius su paskaita visai išbraukti, o leisti stačiai atskiru straipsneliu „Mūsų dienų teatras“ ar „Mūsų dienų teatro ydos“, ar kaip ten kitaip2Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.. Jeigu visą ilgą straipsnį būtum tokiais protarpiais suskirstęs — būtų buvę iš karto viskas tvarkoj. Šiuo reikalu lauksiu atsakymo.

Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 1917 m. Petrograde Vytautas Bičiūnas kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu redagavo laikraštį Lietuvių balsas.
2 Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.