Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-28, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Mielas Vytautai, / Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio norėtum

Mielas Vytautai,

Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio norėtum ar kokį turėtum rašyti. Visų pirma apie tiesiogius reikalus.

1) Del Tavo honoraro iš „Kl. žinių“ — nei aš galiu jo didumą nustatyti, nei aš galiu įsakyti — kada reikiant mokėti. Aš čia apskritai jokios valios neturiu, piniginiu žvilgsniu — tuo labiau. Net pats nežinau, kada ir kiek aš galėsiu gauti. Tavo recenzijų talpinimas eina ne be tam tikro trynimos tarp „galią turinčiųjų“ ir iš mano pusės. Kaip susitarei su Dr. Šauliu1Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius., taip ir bus, aš čia nieko nežinau — ir neturiu vilties sužinoti.

2) Apskritai — kiek išmanydamas, rašyk. Medžiagos laikrašty absoliutiškai nėra. Jei tavo rašinėliai „užkliūva“ — ne iš mano priežasties.

3) Tavo sumanymus del „Gairių“2Vytautas Bičiūnas siūlė bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus. priimu. Sakai, rašyk. Aš ne tik negaliu dabar rašyti, ir pagalvoti apie tai negaliu. Įsivaizduok. Gyvenu Sandkruge3Sandkrug ~ vok =Smiltynė.
BS, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
. Keliuos 6 val. rytą, nes reikia būti 71/2 jau redakcijoj. Redakcijoj išsėdžiu iki 4 val. popiet. Namo pareinu 41/2 val. Pavalgau pietus — perdien alkanas, popiet rašau vedamąjį: kur aš galiu gauti laiko kitokiems dalykams!

Tokiomis idiotiškomis sąlygomis kaip gyvas dar nėsu niekur dirbęs. Ir kad žinotum santykių su — šlykštumą!

Būsiu laimingas, kai galėsiu iš čia ištrūkti!

Tav[o] Balys


KOMENTARAI

1 Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
2 Vytautas Bičiūnas siūlė bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
3 Sandkrug ~ vok =Smiltynė.
BS, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.