Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Mielas Vytautai, / Kai „puidiada“ „Gairėse“ baigsis, aš labai džiaugsiuos.

Mielas Vytautai,

Kai „puidiada“ „Gairėse“ baigsis, aš labai džiaugsiuos.

Pareiškimą apie kooperatyvą siunčiu, bet aš šiuo tarpu neturiu visai pinigų ir visai nežinau, kokias prievoles aš prisiimu. Todel darykit, kaip norit, bet visų pirma norėčiau aš sužinoti organizacijos pagrindus.

Jeigu „Kl. žinių“ red. kiek žmoniškiau susitvarkys ir jeigu Puida1Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės. iš „Gairių“ eina velniop — tai aš rašysiu, kiek tik galėsiu. Bet šiuo tarpu, kol Redakcija ėda mano galvą ir raumenis — aš nieko negaliu padaryti. Rengiuos čia kelti „revoliuciją“ ir galiu greit iš Redakcijos išlėkti.

Bet kol kas dar turiu būti.

Kodel recenzijų neberašai? Nei apie velykinius reikalus, nei nieko. Rašyk, ypač apie geg. 1 d. reikalus.

Žadėjai rašyti apie mano eiles. Rašyk, kaip nori. Tik palytėk jų struktūrą ([v]idujinę), o daugiau — ką nori.

Pietrikas yra Ukmergės gimnazijos vokiečių kalbos mokytojas. Esmėj labai mizernas žmogelis.

Jo straipsnis2Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; in: , 1924-04-24, Nr. 69, p. 2., tavo minimas, tilpęs „Kl. žiniose“, man baisiai netinka: širdį suspaudęs jį dėjau.

„Gairėms“ jis nieko neišspaus.

Kalba Balys


KOMENTARAI

1 Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
2 Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; in: , 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.