Laiškas Juozui Tumui, [po 1924-04-15], [iš Klaipėdos – į Kauną].

Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne

Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne pačius „Birutninkus“1„Birutininkai“ – 1910 m. Vydūno parašyta dviveiksmė komedija apie „Birutę“, pirmąją tautinę Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros draugiją, įsteigtą Tilžėje, veikusią 1885–1914 m. Turbūt kalbama apie vaidinimo aktorių fotografiją. fotografavęs, bet bene 1911—1913 metais atmušęs nuo fotografijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jagomastas2Enzys Jagomastas (1870–1941), Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas. . Žadėjo paieškot klišę, gal surasiąs. Bet iki šiol dar nesurado.

Būtų labai gerai, kad rašytum mums straipsnius kultūros klausimais — mielu noru laukčiau. Taip‑pat gal iš kritikos?

Labai laukčiau —

T.3~ santr =Tavo. Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 „Birutininkai“ – 1910 m. Vydūno parašyta dviveiksmė komedija apie „Birutę“, pirmąją tautinę Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros draugiją, įsteigtą Tilžėje, veikusią 1885–1914 m. Turbūt kalbama apie vaidinimo aktorių fotografiją.
2 Enzys Jagomastas (1870–1941), Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas.
3 ~ santr =Tavo.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.