Laiškas Juozui Tumui, [1924-04-22], [iš Klaipėdos – į Kauną].

Šiuo tarpu „Kl. žinioms“ būtų baisiai gerai,

[Klaipėda,] bal. 22 d. [19]24 [m.]

Kun. J. Tumui1~ santr =Kunigas Juozas Tumas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas.


Šiuo tarpu „Kl. žinioms“2~ santr =Klaipėdos žinios, politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. jį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys. būtų baisiai gerai, jei sutiktum parašyti kokį straipsnį spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti31924 m. gegužės 7 d. minėta 20 metų sukaktis, 1904 m. atgavus rusų valdžios uždraustąją lietuvišką spaudą. .

Laukiu ir tikiuos.

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 ~ santr =Kunigas Juozas Tumas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas.
2 ~ santr =Klaipėdos žinios, politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. jį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys.
3 1924 m. gegužės 7 d. minėta 20 metų sukaktis, 1904 m. atgavus rusų valdžios uždraustąją lietuvišką spaudą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.