Atvirlaiškis Juozui Pronskui, [iki 1924-02-08], [iš Bavarijos– į Klaipėdą].

Na, tu turbūt ūži

Na, tu1Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. turbūt ūži švenčių metu. O aš sėdžiu vienas. Prietelių neturiu, pinigų — nėr, tiek to. Na, tai tu paūžk ir už mano sveikatą, ir jaunas dienas. Kodel nieko neatrašai į mano laišką?

Šiuo tarpu aš turiu net didesnio noro Jūsų tame laikrašty2Klaipėdos žinios — politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. dirbti negu anuomet, bet kodel nieko negirdėti? Šią žiemą man taip ir netenka išsisukti į kalnus, jei bent tik po kvotimų3BS egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08. — ir tai, jei koks nors čekis ateis.

O dabar ūžk — aš už Tave pamarkatnausiu.

Balys


KOMENTARAI

1 Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
2 Klaipėdos žinios — politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje.
3 BS egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.