Atvirlaiškis Juozui Pronskui, [iki 1924-02-08], [iš Bavarijos– į Klaipėdą].

Nežlembk – šę laiškas,

Nežlem[b]k — šę laiškas, kad nori. Kur padėja[i] grieką — ar jau girtas Dievui dūšią atidave[i]? O aš perėjau nuo visų gėrybių į selterį ir silkę ir jaučiuos didelis ponas. Užsidariau duris, mergų neįsileidžiu — dirbu kaip galvijas1BS ruošiasi egzaminams Miuncheno universitete, kuriuos baigia laikyti 1924-02-08.. Tik kai kada išeinu su vokiečiais pasikeikt. Bet šiaip nuobodžios mano dienos. Jokiems sentimentam laiko nėr.

Also2~ vok =Taip., prosit3 ~ rus =praš[om]., bet tik selterį.

Bal[y]s


KOMENTARAI

1 BS ruošiasi egzaminams Miuncheno universitete, kuriuos baigia laikyti 1924-02-08.
2 ~ vok =Taip.
3 ~ rus =praš[om].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.