Laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].

Gerb. Tamista, / Tamistos raštą spaudos sukaktuvėms pami[nėti]

[Klaipėda,] bal. 29 d. [19]24 [m.]

Gerbiamajam kun. pr. Al. Dambrauskui Kaune

Gerb. Tamista1Aleksandras Dambrauskas (1860–1938), prelatas, poetas, kritikas, publicistas. Tuo metu buvo Lietuvos universiteto garbės profesorius.,

Tamistos raštą spaudos sukaktuvėms paminėti gavau2A. Jakštas, „Mūsų spaudos atgavimo 20 metų sukaktuvės [1904–1924]“, in: Klaipėdos žinios, 1924-05-07, Nr. 79, p. 3. — labai ačiū!

Norėjau Tamistos prašyti, ar Tamista nesutiktum mums daugiau ir dažniau rašinėti? Lygiai literatūros‑kritikos klausimais, lygiai bendrai kultūros klausimais.

Jei Tamista sutiktum tai daryti — džiaugtųs ne vien tiktai „Kl. žinių“3Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. redakcija.

Aukštai Tamistą gerbdamas
Dr. Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Aleksandras Dambrauskas (1860–1938), prelatas, poetas, kritikas, publicistas. Tuo metu buvo Lietuvos universiteto garbės profesorius.
2 A. Jakštas, „Mūsų spaudos atgavimo 20 metų sukaktuvės [1904–1924]“, in: Klaipėdos žinios, 1924-05-07, Nr. 79, p. 3.
3 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.