Laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, 1923-06, [iš Miuncheno – į Kauną].

Ponai, / Nuo š. met. liepos mėn. 1 d. prašau „Lie[tuvos žinias“]

„Lietuvos žinių“1Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė. ekspedicijai

Ponai,

Nuo š. met.2~ santr =š[ių] met[ų]. liepos mėn. 1 d.3~ santr =d[ienos]. prašau „Lietuvos žinias“ man siuntinėti šiuo adresu: „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner, München“4~ vok =„[Balys Sruoga,] Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį / Miunchenas..

Prie šio rašto pridedu senojo adreso iškarpą5b[.] 73 / Balys Sruoga / Mühlbaur str[.] b[.] Simon / München, Vokietija ~ vok =b[utas] 73 / [Balys Sruoga] / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, [Vokietija]..

Aukštoj pagarb[oj]
Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė.
2 ~ santr =š[ių] met[ų].
3 ~ santr =d[ienos].
4 ~ vok =„[Balys Sruoga,] Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį / Miunchenas.
5 b[.] 73 / Balys Sruoga / Mühlbaur str[.] b[.] Simon / München, Vokietija ~ vok =b[utas] 73 / [Balys Sruoga] / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, [Vokietija].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.