Atvirukas Albinui Rimkai, [1921-11-08], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Matai, aš Miunchene –

Matai, aš1BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. BS 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą. Miunchene — prašom į svečius — įsigersim alaus — čia labai geras. Bėda, kad neturiu kambario, bet gal Dievas duos.

O Tu2Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. į svečius atvažiuok — padarysim ekskursijų į kalnus — aukštai ant sniego, ant ledų. Sam ponimaješ3~ rus =Pats supranti.. Miunchene — aš vienas kaip agurkas ir Tau žemai kloniojuos.

Bučiuoju.
Balys


KOMENTARAI

1 BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. BS 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
2 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
3 ~ rus =Pats supranti.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.