Atvirukas Albinui Rimkai, [1921-11-12], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Iš Lietuvos aš I lapkr. Tai

Iš Lietuvos aš1BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. BS 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą. [išvažiavau] I lapkr. Tai dabar nieko nežinau. Vanda2Vanda Daugirdaitė (1899–1997) 1921 m. lapkričio 1 d. išvyko studijuoti į Berlyno universitetą. Įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją. kol kas Berlyne. Jos adresas: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15, Gartenhaus Noske“.

Aš pasisamdžiau vokiečių kalbos učitelių3~ rus =mokytojas. ir kalu kaip durnas. O į svečius vis tik atvažiuok4Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.. Mano kambary stovi antra lova zopostui — galėsi gulėt — minkšta ir šilta. O aš pypkę kūriju — ar Tu nenori kartais? Taip pat ir lašinių turiu, a?

Kloniojuos — geros sveikatos tavo ir tavo žmonai, ir vaikeliams. Parašyk Jadzės5Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje. ir Šimkaus6Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. adresą.

Balys7BS atsakymas į AR atvirutę 1921-11-10 (Miunchene buvo 11 d.). Ten rašoma: „[G]erai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti. Ar seniai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM, 3961).


KOMENTARAI

1 BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. BS 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
2 Vanda Daugirdaitė (1899–1997) 1921 m. lapkričio 1 d. išvyko studijuoti į Berlyno universitetą. Įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
3 ~ rus =mokytojas.
4 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
5 Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
6 Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
7 BS atsakymas į AR atvirutę 1921-11-10 (Miunchene buvo 11 d.). Ten rašoma: „[G]erai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti. Ar seniai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM, 3961).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.