Atvirukas Albinui Rimkai, [1921-11-30], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Žiūrint, kokia audra buvo

Žiūrint, kokia audra buvo ir iš kur vėjas pūtė. Koks velnias įkandęs buvo?

O aš1BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. mat pripratau būt vienas jau ir jaučiuos labai patenkintas. Bavarietės gražesnės už kitas vokietkas, bet aš labiau mėgstu bulgares, kurių čia yra.

Atvažiuok2Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje., supažindinsiu.

Beje, Kalėdoms tai tikrai atvažiuok, gal atvažiuos iš Berlyno Vanda3Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė., Kirša4Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. — tai paūšime. Vienam verkt — nė šiaip, nė taip, aš dabar net alaus ir tai negeriu.

Kloniojuos.

Balys


KOMENTARAI

1 BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
2 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
3 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
4 Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.