Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-07], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Čia žadėtas

Čia žadėtas tetirvinas1Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, F53–760). — pučėk2Пучить ~ rus =pūsti., tik nesirk, nes ricina — brangu. Aš3BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. irgi biškį sergu — trečią dieną alaus negaunu, o Türingeno pamazgos nusibodo lakt.

{Kadangi laiške vietos neužteko pasirašyt, tai tegu mano parašas būna čia: pono Rimkos4Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, 1921–1923 tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. anglų kalbos mokinė Vanda Daugirdaitė5Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė. ir taškas.}KOMENTARAI

1 Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, F53–760).
2 Пучить ~ rus =pūsti.
3 BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
4 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, 1921–1923 tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
5 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.