Atvirukas „Lietuvos žinių“ redakcijai, [1922-02-27], [iš Miuncheno – į Kauną].

„Liet. ž.“ Nr. 2 skelbiama

„Liet. ž.“ Nr. 2 skelbiama ieškant literatūros veikalams vertėjų1BS reaguoja į skelbimą, pasirodžiusį dienraštyje Lietuvos žinios: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ (Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1).. Jei būtų atitinkami veikalai ir atitinkamos sąlygos — sutiktau versti.

Todel prašytau smulkiau pranešti.

Aukšt. pag2~ santr =Aukšt[oj] pag[arboj].. Balys Sruoga

Ad.
München,
Mühlbauerstr. 1
b/Dr. Simon3~ vok =Ad[resas] / Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1, / pas (per) dr. Simoną..KOMENTARAI

1 BS reaguoja į skelbimą, pasirodžiusį dienraštyje Lietuvos žinios: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ (Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1).
2 ~ santr =Aukšt[oj] pag[arboj].
3 ~ vok =Ad[resas] / Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1, / pas (per) dr. Simoną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.