Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-19], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Erode

Erode prakeiktas — nesikeik. Negalėjau — jau ketvirtadienį buvau Miunchene ir apie Judošių Nelabą straipsnį pyškinau. Del palatkos sakyk aiškiai, nes bus vėlu. Juk aš manau į Tirolį, o paskui kur į Lietuvą — aš manau be štukų. Jei tik gausiu kiek piningų — tuoj fundijuos katilą, miegamą maišą ir kitus interesus. Bet, velnias žino, žmogus gali pirma laiko susibankrutyti. Ar tu atvažiuosi į Passionsspiel1~ vok =Pasijų (Kristaus kančios) vaidinimai.
Bavarijos Alpių slėnyje, Vokietijos pietuose, prie pat Austrijos sienos, esančiame mažame Oberammergau miestelyje, nuo 1634 m. kas dešimt metų iki dabar rengiami Kristaus kančios vaidinimai. Kartais vaidinimus sutrukdydavo karai. Dėl Pirmojo pasaulinio karo vaidinimas neįvyko 1920 m., jis buvo nukeltas į 1922 m.
? Šv. Jonui aš važiuoju į Austriją Eze — ten irgi Passionsspiel, paskui Kufstein, Innsbruck ir t. t. Yra ko pasižiūrėti — atvažiuok.

Balys


KOMENTARAI

1 ~ vok =Pasijų (Kristaus kančios) vaidinimai.
Bavarijos Alpių slėnyje, Vokietijos pietuose, prie pat Austrijos sienos, esančiame mažame Oberammergau miestelyje, nuo 1634 m. kas dešimt metų iki dabar rengiami Kristaus kančios vaidinimai. Kartais vaidinimus sutrukdydavo karai. Dėl Pirmojo pasaulinio karo vaidinimas neįvyko 1920 m., jis buvo nukeltas į 1922 m.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.