Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-25], [iš Vendelšteino – į Frankfurtą prie Maino].

Tu šiandie saulėj

Tu šiandie saulėj kepi, o aš kepu irgi, bet tu žemai, o aš aukštai. O matos Tirolis — sniegai, ledynai. Ir šilta. Ir noris rėkti. Bet tau irgi šilta.

Balys


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.