Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-05-28], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].

Kloniojuos

Kloniojuos iš kalnų žemiau, negu reikia. Ranžaus visai vienas – gerai po debesis, po uolas!

Buč[iuo]j[u]. Balys


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.