Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-03], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Tai aš turbūt va[gabundas]

Tai aš turbūt vagabundas1Vagabundo ~ isp =valkata. — vėl kalnuose, šiandie karšta, lipau be marškinių, skūra lupas, virtau į purviną sniegą — purvinas kaip velnias. O aplinkui sniego kalnai. Valio.

Bal[ys]


KOMENTARAI

1 Vagabundo ~ isp =valkata.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.