Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-01-11], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

A!

A!

Dėku už gromatą ir knygą. O aš maniau, kad Tu piktas išvažiavai iš Miuncheno, sakiau: velnias. Kadangi tu parašei gromatą ir atsiuntei knygą, tai aš manau, kad tu nepiktas: tai labai gerai. Ką tu sakei apie mano kaimyną ir šeimininkę — viskas teisybė — spekuliantai kaip kiaulės — ir durni. O su kaiminka turiu tokią bėdą, kad nusprendžiau kuo greičiausiai kito kambario ieškot. Trauk ją velniai!KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.