Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-26], [iš Oberaudorfo – į Frankfurtą prie Maino].

Rimka, velniau,

Rimka, velniau, buvau Austrijoj. Dabar Oberaudorfe sėdžiu, šitame kalne, kur pamaliavotas, ir dūkstu — esu visai vienas. Ūpas — pašėlęs. Gerai.

Bal[ys]


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.