Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-22 ar 24], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].

Dar biškį gyvas. Kada va[žiuosiu]

Dar biškį gyvas. Kada važiuosiu į Lietuvą — nežinau. Dabar laukiu į Miuncheną Kiršos1Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. — ar tu2Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. nenori atvažiuot — Gewerbeschau, Glaspalast’o milžiniška paroda, Passionsspiel?.. Jei atvažiuotum rug. 1 d., tai galėtum pas mane sustoti (jum dviem su Kirša bus mano bute liuosas kambarys). Su Kirša mes norime eit į kalnus. Ledynų nesieksim — Kirša neužlips, o be to, jį apopleksija gali trenkt, bet iki 2500—3000 metrų pasikelsim. Manau ekskursiją ištęst dviem savaitėm ir paskui smukt į Lietuvą. Kirša atvažiuoja tikrai. Atvažiuok — aš lašinių dar turiu ir maišą neblogą. Būtų gerai, kad mes trys liktumėm — kaip manai?

Parašyk — Balys3BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete..

Vanda4Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė., berods, važiuoja 28 iš Berlyno.

Aš turbūt universi[te]tą baigsiu už metų. Susikalbėjau su prof.5Erichas Bernekeris (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. BS klausė Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų. del disertacijos61922 m. vasarą Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė BS rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. BS, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – BS studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip BS daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras.
BS disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie BS disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671.
BS disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. BS disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
— labai gera tema! O tu kada baigsi?KOMENTARAI

1 Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
2 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
3 BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
4 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
5 Erichas Bernekeris (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. BS klausė Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
6 1922 m. vasarą Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė BS rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. BS, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – BS studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip BS daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras.
BS disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie BS disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671.
BS disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. BS disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.