Atvirukas Albinui Rimkai, [1923-12-27], [iš Bavarijos – į Kauną].

Geri žmonės sakė, kad

Geri žmonės sakė, kad tu1Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. AR nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu. vėlei labai geras žmogus esąs. Tai tegu Tau per šventes bus labai gera. O man biškį markatna. Sėdžiu namie vienas, prietelių neturiu, pinigų — dar mažiau. Ir darbo prakeiktai daug, ir šiaip dūšioj labai labai markatna. Bet tu ūžk per šventes — ir už mano sveikatą. O jei kada aš tau nesmagumų padariau, tai prabočyk — bus geriau.

Ir dūduok Naujų metų naktį.

Balys2BS ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). BS egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.


KOMENTARAI

1 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. AR nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
2 BS ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). BS egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.