Atvirukas Albinui Rimkai, [1927-06-25], [iš Magdeburgo – į Kauną].

Šach!

Šach!

BS1BS tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.


KOMENTARAI

1 BS tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.