Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1925-02-01], [Kaunas].

Gerb. Onai Rymaitei

Gerb.1~ santr =Gerb[iamai]. Onai Rymaitei2Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.


Tautos teatras3Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras., menininkų klubas Vilkolakis4Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir BS, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus. ir Vaidybos studija51925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją. šiuo turi garbės kviesti Tamstą atvykti vasario 1 d. 1925 m. į Tautos teatro viduramžio misterijos „Visi žmonės“6„Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. BS, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: BSR, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140. vaidinimą, kurs yra rengiamas mūsų gerbiamo vaidilos Antano Sutkaus7Antanas Sutkus (1892–1968), Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius. 15‑kos metų scenos darbo sukaktuvėms paminėti. Vaidinimo pradžia lygiai 8 val. vak.8~ santr =8 val[andą] vakar[e].

Tautos teatras
Vilkolakis
Vaidybos studija


KOMENTARAI

1 ~ santr =Gerb[iamai].
2 Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
3 Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
4 Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir BS, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
5 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
6 „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. BS, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: BSR, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
7 Antanas Sutkus (1892–1968), Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
8 ~ santr =8 val[andą] vakar[e].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.