Atvirukas Matui Grigoniui, 1912-09-21, [Panevėžys].

Su varduvėmis!

Su varduvėmis!


Šaltas, žiaurus rudenėlis Dengia jau miškus, Šaltas, drėgnas vėjužėlis Drasko taip jausmus!..
Liūdna, liūdna toj gamtužėj, Neramu sieloj, Ieško obalsio širdužė Meilėj tolimoj!..
Te varduvių ši dienužė, Skaisti kaip aušrelė, Nutildys sielos audružes — Nuramys širdelę!..1BS eilėraščio „Su varduvėmis“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 503. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 828.

Su pagarba2Sveikinimas skirtas Matui Grigoniui (1889–1971), mokytojui, vaikų rašytojui. 1908–1914 m. MG dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje.
Šv. Matas minimas 09-21.

Bal. Sruoga


21/IX 12


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio „Su varduvėmis“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 503. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 828.
2 Sveikinimas skirtas Matui Grigoniui (1889–1971), mokytojui, vaikų rašytojui. 1908–1914 m. MG dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje.
Šv. Matas minimas 09-21.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.