Atvirukas Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-24], [iš Petrogrado – į Maskvą].

Ar girdi, kaip kilsta marios?

Ar girdi, kaip kilsta marios? Piesta stojasi laivai? Plyšta burės? — Plauksim toli — Mes sparnuoti plaukėjai.
Neužrėkt vilnims, verpetams Mūsų šėlstančių dainų! Daug ugnies jaunoj krūtinėj, O rankose daug jėgų!
Nesisups naktis be galo — Argonautai mes širdies! Jei sutruks špižinis laivas — Tai valia mūs ištesės!
Juodi volai velias, staugia… Ar girdi jau tu mane? — Ar išguitas aš marėsna — Užtikau tave sapne?..
Ar girdi, kaip stiebias marios?.. Mes sparnuoti plaukėja[i]! Plauksim toli per bedugnes — Sieksim padanges irklais!..1Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788.

Boly[ti]s

Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą laišką… Dovanok už jį!..

Bučiuoju Tave, o Tu pabučiuok Jadzę2Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje..

Boly[tis]KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788.
2 Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.