Atvirukas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1921-11-29], [iš Miuncheno – į Kauną].

Drūts! / Gavau „Skaitymus“.

Drūts!

Gavau „Skaitymus“1Skaitymai – literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920–1923 m. Kaune. Redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. paskutinius tris numerius redagavo Liudas Gira.. Turbūt Dobušingasai2Kalbama apie Stasį Dabušį (1898–1974), kalbininką, vertėją, kultūros veikėją. 1915–1920 m. Dabušis buvo Jono Jablonskio sekretorius. 1920–1921 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 – Lietuvos universitete. Studijuodamas ir vėliau dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje.
Balys Sruoga, Dievų takais [eilėraščiai], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 7, p. 78–81; kn. 8, p. 83–85; kn. 10, p. 64.
Čia tikriausiai skundžiamasi puristinėmis jauno kalbos taisytojo S. Dabušio paslaugomis „Skaitymų“ kn. 10 (Algis Samulionis).
mano eilių korektūrą dobušiavo, kad išėjo eilės į vieną makalynę sujebronytos.

Jei spausdinsi mano legendą3Balys Sruoga, „Romuva“ [eiliuota legenda], in: Skaitymai, kn. 11, Kaunas, 1921, p. 78–82., tai atsiųsiu naują eilių pluoštą.

„Miestas“4Balys Sruoga, Miestas [ekspresionistinės manieros eilėraščių ciklas], in: Skaitymai, kn. 13, Kaunas, 1922, p. 47–50. — biškį kitoniškas negu iki šiol.

Mano žiniomis, graikų liter[atūros] ist[orijos]5A. ir M. Kroaze (Croiset) „Graikų literatūros istorija“, kurios vertimą iš prancūzų kalbos vietoj stipendijos, V. Krėvės padedamas, B. Sruoga išrūpino savo būsimai žmonai Vandai Daugirdaitei, studijuojančiai Vokietijoje, spaudos neišvydo. J. Jablonskis parašė neigiamą recenziją, pateikęs 25 klaidingus pasakymus, ir atsisakė toliau redaguoti (Piročkinas A. J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, p. 162) (Algis Samulionis). du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž[io] mėn[esį] bus 3 lankai — tai nesikeik.

Ar neturi akvatos kartais man gromatą parašyt?

Sruoga


KOMENTARAI

1 Skaitymai – literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920–1923 m. Kaune. Redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. paskutinius tris numerius redagavo Liudas Gira.
2 Kalbama apie Stasį Dabušį (1898–1974), kalbininką, vertėją, kultūros veikėją. 1915–1920 m. Dabušis buvo Jono Jablonskio sekretorius. 1920–1921 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 – Lietuvos universitete. Studijuodamas ir vėliau dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje.
Balys Sruoga, Dievų takais [eilėraščiai], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 7, p. 78–81; kn. 8, p. 83–85; kn. 10, p. 64.
Čia tikriausiai skundžiamasi puristinėmis jauno kalbos taisytojo S. Dabušio paslaugomis „Skaitymų“ kn. 10 (Algis Samulionis).
3 Balys Sruoga, „Romuva“ [eiliuota legenda], in: Skaitymai, kn. 11, Kaunas, 1921, p. 78–82.
4 Balys Sruoga, Miestas [ekspresionistinės manieros eilėraščių ciklas], in: Skaitymai, kn. 13, Kaunas, 1922, p. 47–50.
5 A. ir M. Kroaze (Croiset) „Graikų literatūros istorija“, kurios vertimą iš prancūzų kalbos vietoj stipendijos, V. Krėvės padedamas, B. Sruoga išrūpino savo būsimai žmonai Vandai Daugirdaitei, studijuojančiai Vokietijoje, spaudos neišvydo. J. Jablonskis parašė neigiamą recenziją, pateikęs 25 klaidingus pasakymus, ir atsisakė toliau redaguoti (Piročkinas A. J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, p. 162) (Algis Samulionis).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.