Laiškas Valstybės dramos teatro direkcijai, [1923-08-31], iš Miuncheno – Kauną.

Pasiųsdamas draug su šiuo laišku

Valstybės dramos teatro Direkcijai Kaune1Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), rašytojui, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui..

Pasiųsdamas draug su šiuo laišku komedijos „Batas“2Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
vertimą, turiu garbės pasiūlyti šią pjesę įtraukti į V. dr. teatro3~ santr =Valstybės dramos teatras. repertuarą.

Direkcijos nusprendimą prašau pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai, München, Kunigundenstr. 23II b/Wagner“4~ vok =Miunchenas, Kunigunden [gatvė]II per Vagnerį..


Aukštoj pagarboj
Baly[s] Sru[o]g[a]


Miunch[ena]s, rugp. 31 d.


KOMENTARAI

1 Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), rašytojui, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
2 Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
3 ~ santr =Valstybės dramos teatras.
4 ~ vok =Miunchenas, Kunigunden [gatvė]II per Vagnerį.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.