Laiškas Antanui Sutkui, [po 1923-08-31], [iš Miuncheno – į Kauną].

Sutkau, / Gaila, kad nesiteiki nieko parašyti

Sutkau1Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, 1923 m. – satyrinio Vilkolakio teatro ir Tautos teatro vadovas.,

Gaila, kai nesiteiki nieko parašyti, tiktai gazetose biesas žino, ką apie mane2BS (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką. maliavoji. Nežinojau, kad Tautos teatras3Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras. Įkūrėjas ir režisierius Antanas Sutkus, dailininkas Vladas Didžiokas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. realizuosis, tai pasiunčiau vienos dramos vertimą Girai4Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktorius.. Bet paskaitęs laikraščiuose, kad Tautos teatras atgyja, mielu noru pasiūlyčiau jam. Man asmeniniai ta dra[ma] labai tinka. Manau, tas veikalas ir Tautos teatrui duotų kur kas daugiau medžiagos negu Vydūno5Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta) (1868–1953), rašytojas, filosofas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Tautos teatre pastatyti du Vydūno veikalai: drama Vaidilutė (1928) ir draminė pasaka Žvaigždžių takai (1923). bezl[i]epyčios. Labai gražiai parašytas, gyvas ir, kiek žinau, prie dabartinių artistų sąstato geras vaidinti. Ir ją vaidinant salė nebus tuščia: tai pilnoj kultūringoj prasmėj vilkolakiškas dalykas. Vadinas „Batas“, austrų rašytojo Carl Rössler6Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie šio laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
. Atsiimk jį iš Giros — šiam reikalui pridedu specialinį laiškelį. Tik čia gal būti vienas keblumas — vokiečių leidėjai (autori[u]s tą veikalą pardavė Drei Masken Verlag, Berlyne) gal reikės už vaidinimo teisę kiek primokėti, bet čia ne tokia bėda – aš, kaipo vertėjas, nieko nereikalausiu. Būtų gerai, kad parašytum, ką tu manai šiuo reikalu.

Viso.
Baly[s] Sruoga


München
Kunigundenstr. 23II
b / Wagner.7~ vok =Miunchenas / Kunigunden [gatvė] 23II / per Vagnerį.KOMENTARAI

1 Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, 1923 m. – satyrinio Vilkolakio teatro ir Tautos teatro vadovas.
2 BS (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką.
3 Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras. Įkūrėjas ir režisierius Antanas Sutkus, dailininkas Vladas Didžiokas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša.
4 Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktorius.
5 Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta) (1868–1953), rašytojas, filosofas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Tautos teatre pastatyti du Vydūno veikalai: drama Vaidilutė (1928) ir draminė pasaka Žvaigždžių takai (1923).
6 Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie šio laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
7 ~ vok =Miunchenas / Kunigunden [gatvė] 23II / per Vagnerį.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.