Laiškas Juozui Urbšiui, 1925-04-20, [Kaunas].

Urbšy mieliausias! / Tavo gerą gromatą, rašytą bal[andžio] 3 d[ieną], gavau

Urbšy mieliausia[s]!

Tavo gerą gromatą, rašytą bal. 3 d., gavau vos šiandie — buvau Velykoms į sodžių išdūmęs ir vos šiandie atgužėjau, ir radau universitete.

Skaftynovo1Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Саратов; Москва: Изд. во З. Яксанова, 1924.
Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (1890–1968), rusų literatūrologas, folkloristas, etnografas, profesorius.
knygos aš ne tik neturiu, bet ir
žinot nežinojau, kad tokia yra. O ji man baisiai‑baisiai reikalinga! Aš dabar skaitau universitete tą kursą2BS Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė pastovų rusų tautosakos kursą., patsai šiaip taip sulipinėdamas, o man labai svarbu būtų turėti toksai dalykas, kaip Saftynovo. Net dar daugiau — kitą penktadienį turiu kalbėti apie bylinų3Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius. poetiką ir man būtų svarbu prieš kelias dienas tai turėti.

Jeigu pastanavijai atsiųsti dovanoti — tai siųsk susimildamas kuo greičiau!

Aš ne tik už tavo griešną dūšią poterius sukalbėsiu, bet jau pasistorosiu ateity nors puskvo[r]tėtį…

Taigi aš su Savo Žmona41924 m. kovo 22 d. BS, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę. kloniojuos nužemintai.

Kiršai5Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. dar nuo tavęs nepasikloniojau — nemačiau, bet ir jis turbūt linksi.

Per Velykas buvau sodžiuj, prociavojau, kaip jaučias, net įkaušęs nė karto nebuvau.

Kloni[o]j[uos].
Tav[o] Balys

1925 bal. 20 d.


KOMENTARAI

1 Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Саратов; Москва: Изд. во З. Яксанова, 1924.
Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (1890–1968), rusų literatūrologas, folkloristas, etnografas, profesorius.
2 BS Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė pastovų rusų tautosakos kursą.
3 Bylina – rusų liaudies epinė daina apie karžygius.
4 1924 m. kovo 22 d. BS, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
5 Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.