Laiškas Augustinui Janulaičiui, [iki 1922-12-26], [iš Miuncheno – į Kauną].

P. Janulaitis, / Šiuo tarpu:

P. Janulaitis1Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. 1919–1925 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas. 1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose.,

Šiuo tarpu:

Per J. Pronskų2Juozas Pronskus (1893–1984), redaktorius, žurnalistas. Nuo 1920 m. dirbo Kauno spaudos biure, dienraščio Lietuva redakcijoje. („Liet. žin.“ redakciją) esu pasiuntęs Tamistai Heinės3Heinrichas Heinė (Heinrich Heine) (1797–1856), vokiečių poetas. Pėsčiomis išvaikščiojęs Harco kalnus ir Tiuringiją, jis 1824 m. parašė knygą Kelionė po Harcą, išleistą 1826 m. Harzreise's4Die Harzreise ~ vok =Kelionė po Harcą. eilių vertimą, jei negavote — paklabinkite.

Antra: 1921 vasarą p. J. Varnauskas Tamistai yra įteikęs p. Dmitražo pareiškimą, kad jis — Dmitražas — norėtų profesoriauti Lietuv. universito teisių fakultete. Iki šiol nei p. Varnauskas, nei p. Dmitražas nėra gavę jokio atsakymo.

Ar nebūtum Tamista toks malonus man pranešti, kas yra nutikę su tuo prašymu, ev.5Eventually ~ angl =Galiausiai, pagaliau. — kokie rezultatai?

Spaudžiu.
Balys Sruoga6BS nuo 1918 iki 1921 m. dirbo Kaune dienraščio Lietuva redakcijoje. 1921–1924 m. BS studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas Vokietijoje, Miuncheno universitete.


Mano adresas: München, Mühlbauerstr. 1o.7~ vok =Miunchenas, Mühlbauer g[atv]ė 1o.


P. S. Pranešti galima ir p. J. Varnauskui.
Jo adresas: München, Georgenstr. 67/II b/Schneider.8 ~ vok =Miunchenas, Georgen g[atv]ė 67/II, pas Schneiderį.KOMENTARAI

1 Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. 1919–1925 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas. 1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose.
2 Juozas Pronskus (1893–1984), redaktorius, žurnalistas. Nuo 1920 m. dirbo Kauno spaudos biure, dienraščio Lietuva redakcijoje.
3 Heinrichas Heinė (Heinrich Heine) (1797–1856), vokiečių poetas. Pėsčiomis išvaikščiojęs Harco kalnus ir Tiuringiją, jis 1824 m. parašė knygą Kelionė po Harcą, išleistą 1826 m.
4 Die Harzreise ~ vok =Kelionė po Harcą.
5 Eventually ~ angl =Galiausiai, pagaliau.
6 BS nuo 1918 iki 1921 m. dirbo Kaune dienraščio Lietuva redakcijoje. 1921–1924 m. BS studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas Vokietijoje, Miuncheno universitete.
7 ~ vok =Miunchenas, Mühlbauer g[atv]ė 1o.
8 ~ vok =Miunchenas, Georgen g[atv]ė 67/II, pas Schneiderį.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.