Telegrama Vaclovui Biržiškai, [1924-04-28], [iš Klaipėdos – į Kauną].

Ar atsiųsi knygas, telegrafuok.

Vaclovas Biržiška1Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius., Universitetas, Kaunas — Klaipėda, 28/4.


Ar atsiųsi knygas, telegrafuok. Sruoga2Balys Sruoga (1896–1947), žurnalistas, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. BS buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. BS jau buvo išanalizavęs raštu vieną skirtą temą „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. Rengėsi paskaitai „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“, todėl iš Kauno stengėsi gauti knygų, reikalingų šiai temai.KOMENTARAI

1 Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
2 Balys Sruoga (1896–1947), žurnalistas, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. BS buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. BS jau buvo išanalizavęs raštu vieną skirtą temą „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. Rengėsi paskaitai „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“, todėl iš Kauno stengėsi gauti knygų, reikalingų šiai temai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.