Atvirukas Juozapui Sruogai, [1916-12-21], [iš Maskvos – į Kijevą].

Mielas Juozapai! / Tik gavau tavo laišką.

Mielas Juozapai1Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.! Tik ką gavau2Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas. tavo laišką.

Kambario del tavęs paieškot gana sunku. Jūsų kontora — Lubiankoj. Bet tenai pats centras, ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu žodžiu, Lubianka — iš visų atžvilgių centras. Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra, tai be galo brangūs. Rudenį aš ieškojau mieste, toliau nuo Lubiankos, bet vis tik Srietenkos rajone, tat pigesnio už 45 rub. nebuvau radęs. Dabar manau, kad irgi nepapigo. Atseis turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man dabar ieškot — tai aš radęs turiu ir nusamdyt, nes kitądien jau nebebus, be tavęs nusamdyt — aš negaliu gi. O taip del „visako“ ieškot — tai kažin ar verta, pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuosi šventėms – jei norėsi – bus galima sustot tuose namuos, kur aš gyvenu. Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet kambarį pasilaikė, dabar jisai tuščias — turėsi sau skyrium kambarį.


Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą žiūri cenzūra.

Kur aš gyvenu — nuo Lubiankos labai toli, tramvaju važiuot — 35 minutes.KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
2 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.