Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-05-16], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Ar Kazim. su Kairiūkščiu neįsižeidė del mano ano projekto – bent iš tavo atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko nerašo?

Ar Kazim.1Kazim., Kaz. ~ santr =Kazimieras (Kazys) Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas. su Kairiūkščiu2Turbūt minimas Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas. neįsižeidė del mano3Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas. ano projekto — bent iš tavo atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko nerašo? Bet pereitą sekmadienį aš buvau išlindęs kiek už Miuncheno pažiūrėt ekskursijos galimybių, paskui buvau užėjęs pasiteiraut į alpinistų klubus. Sniego kalnuose dar baisiai daug, ir sniegas labai minkštas, didesnė ekskursija be pačiūžų nėra galima (Watzman4Watzmann – kalnas Bavarijos Alpėse (aukštis 2 713 m.), didžiausias Vokietijos teritorijoje., Zugspitz5Zugspitze Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas (2 962 m.), stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto., Alpspitz6Alpspitze – kalnas Bavarijoje, Vokietijoje (aukštis 2 628 m.)., Hochvogel7Hochvogel – kalnas Alpėse (aukštis 2 592 m.). ir t. t.) — nėr galimybės pasiekti. Net Reiter Alpen8Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse. — dar tiek daug sniego, ir jis toks minkštas, kad dabar nebūtų galima pakartoti mūsų velykinė ekskursija. Dabar po kalnus tiktai pačiūžninkai tebesidrasko. Oras irgi labai netikras. Aš tikrai manau, kad šiomis aplinkybėmis nėra verta važiuot iš Berlyno. Bent nė pusės tų įspūdžių nebus, kurių bus galima gaut semestro pabaigoj. Kodel jie dabar važiuot nori, o paskui nenorės — tai man visai neaišku.KOMENTARAI

1 Kazim., Kaz. ~ santr =Kazimieras (Kazys) Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
2 Turbūt minimas Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
4 Watzmann – kalnas Bavarijos Alpėse (aukštis 2 713 m.), didžiausias Vokietijos teritorijoje.
5 Zugspitze Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas (2 962 m.), stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto.
6 Alpspitze – kalnas Bavarijoje, Vokietijoje (aukštis 2 628 m.).
7 Hochvogel – kalnas Alpėse (aukštis 2 592 m.).
8 Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.