Atvirukas Juozapui Sruogai, [1923-08-14], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Tai mes po visokių nelaimių ir avantiūrų Oberstdorfe randamės jau vėl Miuncheno karčemoj.

Tai mes po visokių nelaimių ir avantiūrų Oberstdorfe1Oberstdorfas – miestas Vokietijoje, Bavarijos Alpių Allgäu regione. randamės jau vėl Miuncheno karčemoj. Tavo2Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje. pasiūlymas labai mane vilioja, aš nežinau, kas daryti. Kai pagalvoju, tai važiuot man nieku būdu neišeina, bet aš tiek noriu važiuot, kad galiu kurią gražią dieną išbėgt iš Miuncheno ir atvažiuot. Mano padėtis tokia neaiški, kad aš nežinau, kas pasirinkt. O šiaip — kloniojuos.

Balys3Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.

{Geras p. Juozai, aš ir grįžtu būtinai ant 15/VIII; Jūsų reikalus atlikom. Kol kas „ilsimės“.
[Iki] pasimatymo.
Juozas P.4Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.}5Prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).KOMENTARAI

1 Oberstdorfas – miestas Vokietijoje, Bavarijos Alpių Allgäu regione.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
4 Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
5 Prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.